Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen

Geldend van 12-12-1999 t/m heden

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.15 van de Wet milieubeheer;

Besluit:

  • 1 het besluit van 24 juni 1999/Nr. COR99176450 (Stcrt. 1999, 121) wordt ingetrokken;

  • 3 te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 november 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina