Subsidieplafond 2000 Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-12-2004

Subsidieplafond 2000 Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is in 2000 een bedrag van f 11.000.000,- beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en verschijnt als voorlichtingspublicatie in Uitleg OCenW-Mededelingen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina