Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 27-11-1999 t/m 30-12-2004

Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg;

Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 23a en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen.]

Artikel II

[Vervallen per 31-12-2004]

Vastgesteld worden de eisen opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel III

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 6 van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen geldt tot en met het jaar 2000 voor de museale instellingen de wijze van bevoorschotting zoals die is vastgesteld in de ten aanzien van die instellingen genomen beschikkingen tot subsidieverlening.

Artikel IV

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling subsidiëring museale instellingen wordt ingetrokken.

Artikel V

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina