Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2002.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2014

Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2000

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2000 vastgesteld op f 25 miljard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2000 vastgesteld op f 1 miljard.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
De

Thesaurier-Generaal,

J.W. Oosterwijk

Terug naar begin van de pagina