Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 12 november 1999, houdende wijziging van de Penitentiaire maatregel in verband met de overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 mei 1999, 764067/99/6;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 1999, no. W03.99.0250/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 8 november 1999, 801019/99/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Artikel 42 is alleen van toepassing op veroordeelden waarvan de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden na 2 oktober 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 november 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven drieëntwintigste november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina