Besluit eindproductencontrole 1999

[Regeling vervallen per 10-02-2008.]
Geldend van 30-11-2002 t/m 09-02-2008

Besluit eindproductencontrole 1999

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,

op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 10-02-2008]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit eindproductencontrole 1999".

Voor het bestuur,

ir. R.J. Tazelaar

voorzitter

drs. S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor het nemen van een monster eindproduct op de slachterij

[Vervallen per 10-02-2008]

1. Onderwerp

[Vervallen per 10-02-2008]

Monstername ten behoeve van het bepalen van het Salmonella- en Campylobacterbesmettingsniveau van het slachterijproduct.

2. Toepassingsgebied

[Vervallen per 10-02-2008]

Ter controle van het besmettingsniveau met Salmonella en Campylobacter van geslachte hele kuikens (eindproduct) wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

[Vervallen per 10-02-2008]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt een monster verkregen van 25 gram huid van de borstkap van minimaal één dier, waarvan de aan- of afwezigheid kan worden bepaald van Salmonella en/of Campylobacter.

Daarnaast wordt een monster verkregen van de filet (25 gram aan het oppervlak van één vleeskuiken), waarvan de aan- of afwezigheid van Salmonella wordt bepaald.

4. Monstername

[Vervallen per 10-02-2008]

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt per dag 1 monster van 25 gram huid van de borstkap genomen ten behoeve van het Campylobacteronderzoek. Voor het Salmonellaonderzoek moet van iedere aaneengesloten partij afkomstig van één pluimveehouder een monster worden genomen, 25 gram huid van de borstkap van minimaal één dier. Daarnaast wordt per dag één monster 25 gram vel van de borstkap genomen ten behoeve van het Campylobacteronderzoek.

Eenmaal per dag moet een monster genomen worden van filet (25 gram aan het oppervlak van één vleeskuiken) ten behoeve van het Salmonella - onderzoek. De filetbemonstering is niet verplicht als op dezelfde bedrijfslocatie tevens de uitsnijderij is gevestigd, waar de monitoring gedaan wordt volgens het ‘besluit eindproductenmonitoring uitsnijderij’.

De monsters worden genomen in de koelruimte of de expeditieruimte.

5. Reagentia/hulpstoffen

[Vervallen per 10-02-2008]

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

[Vervallen per 10-02-2008]

 • 6.1 Steriel pincet

 • 6.2 Steriel mes, schaar, scalpel

 • 6.3 Steriele kunststofhandschoenen

 • 6.4 Koelbox

 • 6.5 Disposables

 • 6.6 Keukenpapier

7. Werkwijze

[Vervallen per 10-02-2008]

Voordat men met de monstername kan beginnen, moet het materiaal eerst steriel worden gemaakt. Dit gebeurt als volgt:

 • -

  maak het materiaal schoon en desinfecteer het met in 70% alcohol gedrenkt papier

 • -

  laat de overtollige alcohol aan de lucht verdampen (evt. afbranden met bunsenbrander).

Gebruik bij voorkeur reeds schone en gedesinfecteerde materialen uit de sterilisator (wasmachine). Draag zelf bij voorkeur steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

8. Verzending monster

[Vervallen per 10-02-2008]

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn bij een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

9. Borging

[Vervallen per 10-02-2008]

 • 1. Een maal per maand, worden gedurende 1 dag alle monsters van het vel van de borstkap, die op de betreffende dag genomen zijn volgens dit werkvoorschrift, geanalyseerd door het erkende laboratorium op algemeen kiemgetal volgens de onderzoekmethode NEN 3445, 1969. NL.. Het laboratorium bepaalt een willekeurige dag in de betreffende maand (zonder de slachterij hiervan op de hoogte te stellen).

  De slachterij beschikt in de bedrijfsadministratie over de resultaten van deze onderzoeken.

 • 2. Indien in één of meerdere monsters minder dan 10 kolonievormende eenheden per gram worden gevonden, herhaalt het laboratorium gedurende 2 dagen achtereen het onder punt 1. bedoelde onderzoek.

 • 3. Indien in één of meerdere monsters van het onder 2. bedoelde onderzoek minder dan 10 kolonievormende eenheden per gram worden gevonden, zal gedurende drie maanden achtereen de monstername van het vel van de borstkap worden genomen door een onafhankelijke instantie. Dit kan de controle-instantie of het erkende laboratorium zijn.

10. Analyse

[Vervallen per 10-02-2008]

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Wanneer de monsters Salmonella-positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar de hoofdgroepen en serotype.

Terug naar begin van de pagina