Besluit blindedarmmonstername 1999

[Regeling vervallen per 10-02-2008.]
Geldend van 06-04-2002 t/m 09-02-2008

Besluit blindedarmmonstername 1999

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,

op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 10-02-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit blindedarmmonstername 1999".

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor het nemen van blinde darmmonsters op de slachterij

[Vervallen per 10-02-2008]

1. Onderwerp

[Vervallen per 10-02-2008]

Monstername ten behoeve van het bepalen van het bacteriële besmettingsniveau met Salmonella en/of Campylobacter van geslachte vleeskuikens.

2. Toepassingsgebied

[Vervallen per 10-02-2008]

Ter controle van het besmettingsniveau met Salmonella en Campylobacter van geslachte hele kuikens wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

[Vervallen per 10-02-2008]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt een verzamelmonster verkregen van 30 eenheden blindedarm, waarvan de aan- of afwezigheid kan worden bepaald van Salmonella en/of Campylobacter.

4. Beginsel

[Vervallen per 10-02-2008]

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt aan de slachtlijn van de geslachte kuikens 30 monsters blindedarm verzameld.

5. Reagentia/hulpstoffen

[Vervallen per 10-02-2008]

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

[Vervallen per 10-02-2008]

  • 6.1 Steriel pincet

  • 6.2 Steriele kunststofhandschoenen

  • 6.3 Koelbox

  • 6.4 Disposables

  • 6.5 Keukenpapier

7. Werkwijze

[Vervallen per 10-02-2008]

Draag steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

Blinde darm: Het blinde darmmonster wordt verzameld op de plek waar het darmpakket uit het karkas wordt gehaald. Verwijder de gehele blinde darm op steriele wijze van het darmpakket en vang deze per 30 monsters op in een steriel kunststofbakje. De monsters dienen verspreid over het koppel te worden verzameld. Nadat op deze wijze 30 monsters zijn verzameld worden de bakjes afgesloten.

8. Opslag en verdere verwerking

[Vervallen per 10-02-2008]

De verzamelmonsters worden direct na beëindiging van de monstername van een koppel opgeslagen in de koeling bewaard bij max. 4° C. Alvorens te analyseren wordt de buitenzijde gedesinfecteerd door de gehele darm te dompelen in 70% alcohol, ofwel de darm te flamberen. Vervolgens worden de aldus behandelde darmen op een schoon stuk aluminiumfolie gelegd en op steriele wijze opengesneden of opengeknipt. De inhoud kan er dan worden uitgedrukt en is bereikbaar voor monstername (bijvoorbeeld met een swab of steriele spatel).

9. Verzending monster

[Vervallen per 10-02-2008]

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn bij een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

10. Laboratorium

[Vervallen per 10-02-2008]

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Wanneer de monsters Salmonella positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar hoofdgroepen en serotype.

Terug naar begin van de pagina