Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2002.]
Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1999 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1998;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2000 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2.5.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000.

’s-Gravenhage, 2 november 1999

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina