Vaststelling formulieren experiment ’Golden Harvest’

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-11-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulieren experiment ’Golden Harvest’

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 1 november 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina