Vaststellingsbesluiten selectielijsten Sociaal-Economische Raad

Geldend van 11-11-1999 t/m heden

Vaststellingsbesluiten selectielijsten Sociaal-Economische Raad

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 februari 1999, nr. arc-98.2215/2);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Sociaal-Economische Raad als adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie over de periode vanaf 1970, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina