Vaststelling subsidieplafond Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming voor het jaar 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-10-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming voor het jaar 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2000 is voor aanvragen op grond van het Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming een bedrag van f 820.000,- beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina