Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a, 71a en 84c van de Wet op de accijns in samenhang met artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964,

Besluit:

Artikel I

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

  • A. Artikel 27, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

    • 1. In onderdeel a worden ’f 1402,30’ en ’f 1256,60’ vervangen door onderscheidenlijk: f 1426,10 en f 1278.

    • 2. In onderdeel b wordt ’f 723,20’ vervangen door: f 735,50.

  • B. In artikel 71a, tweede lid, wordt ’f 51,10’ vervangen door: f 52.

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

  • 2 De regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina