Aanwijzing opleidingsinstituten luchtvervoer gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 20-01-2010.]
Geldend van 18-07-2002 t/m 19-01-2010

Aanwijzing opleidingsinstituten luchtvervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-01-2010]

 • 1 De volgende opleidingsinstituten worden aangewezen om namens de minister examens inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht af te nemen:

  • 1.

   Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie (EVO)

   Afdeling Vorming en Opleiding

   Postbus 350

   2700 AJ Zoetermeer

   tel.: 079 3467346

   fax.: 079 3467800

  • 2.

   Dangerous Goods Management B.V.

   Afdeling Opleidingen

   Schipholweg 307

   1171 PL Badhoevedorp

   Postbus 7593

   1118 ZH Schiphol

   tel.: 020 4496565

   fax.: 020 4496575

  • 3.

   Martinair Holland N.V.

   Afdeling Opleidingen

   Postbus 7507

   1118 ZG Schiphol

   tel.: 020 6011722

   fax.: 020 6011458

  • 4.

   Scheepvaart en Transport College Rotterdam

   Soerweg 31

   3088 GR Rotterdam

   tel.: 010 4298177

   fax.: 010 4951508

  • 5.

   Special Cargo Services B.V.

   Postbus 75709

   1118 ZT Luchthaven Schiphol

   tel.: 020 6556262

   fax.: 020 6556282

  • 6.

   Stichting Nederlands Luchtvaart College Contractonderwijs

   Postbus 3133

   2130 KC Hoofddorp

   tel.: 023 5693691

   fax.: 023 5693699

  • 7.

   PMT Ground Crew Training Centre

   WTC Schipholboulevard 161

   1118 BG Schiphol

   Telefoon: +31 (0) 20- 6537133

   Fax: +31 (0) 20 - 6537218

   E-mail: info@pmtag.nl

 • 2 De opleidingsprogramma’s van de in het eerste lid genoemde opleidingsinstituten hebben de instemming van de minister.

Artikel 2

[Vervallen per 20-01-2010]

Het besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 13 maart 1998/nr. DGRLD/LI/VZ/ 98.160289/Stcrt. 1998, 78, houdende aanwijzing opleidingsinstituten luchtvervoer gevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina