Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding landschapselementen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-10-1999 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding landschapselementen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2000 is op grond van het Besluit instandhouding landschapselementen voor de onderscheiden instellingen het volgende bedrag beschikbaar:

 • a. f 720.650,- voor de Stichting Landschapsbeheer Groningen;

 • b. f 1.001.070,- voor de Stichting Landschapsbeheer Friesland;

 • c. f 1.224.010,- voor de Stichting Landschapsbeheer Drenthe;

 • d. f 541.280,- voor de Stichting Landschap Overijssel;

 • e. f 55.310,- voor de Stichting Landschapsbeheer Gelderland;

 • f. f 292.580,- voor de Stichting Landschapsbeheer Utrecht;

 • g. f 55.310,- voor de Stichting Landschapsbeheer Noord-Holland;

 • h. f 117.640,- voor de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland;

  • i. f 84.030,- voor de Stichting Landschapsbeheer Zeeland;

  • ii. f 55.310,- voor de Stichting het Noord-Brabants Landschap;

  • iii. f 4.696.340,- voor de Stichting instandhouding kleine landschapselementen in Limburg.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina