Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2004

Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 8. Financieel verslag

[Vervallen per 01-07-2004]

Het scholingsinstituut dient uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het boekjaar waarvoor de subsidie is bestemd, een jaarrekening met een accountantsverklaring in bij de minister, waarin wordt verklaard dat de gelden zijn besteed voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Den Haag, 22 oktober 1999

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina