Nadere aanvraagperiode en subsidieplafond 1999 Besluit behoud historische buitenplaatsen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-10-1999 t/m 23-01-2004

Nadere aanvraagperiode en subsidieplafond 1999 Besluit behoud historische buitenplaatsen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 13, tweede en derde lid, van het Besluit behoud historische buitenplaatsen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 1999 wordt een nadere aanvraagperiode vastgesteld die eindigt op 31 oktober 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode is een bedrag van f 500.000,- beschikbaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina