Instellingsbesluit Commissie monitoring notariaat

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 27-10-1999 t/m 01-01-2005

Instellingsbesluit Commissie monitoring notariaat

De Staatssecretaris van Justitie,De Staatssecretaris van Justitie, mede namens de minister van Economische Zaken, gelet op artikel 128 van de Wet op het notarisambt (Stb. 1999, 190);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie heeft tot taak jaarlijks over de effecten van het stapsgewijs vrijlaten van de tarieven voor notariële diensten te rapporteren.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

In de commissie hebben zitting:

Voorzitter

Mr. G. Chr. Kok, President van het Gerechtshof ’s-Gravenhage;

Leden
  • Prof. Dr. H.G. van de Bunt, directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (WODC);

  • Prof. Dr. J. van Sinderen, Hoofd van de Directie Algemene Beleidscoördinatie van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie wordt bijgestaan door daartoe aangewezen ambtelijke secretarissen van de ministeries van Justitie en Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 02-01-2005]

Het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 25 januari 1999, nr. 743018/899 (Stcrt. 1999, 9) tot instelling van een Voorlopige commissie monitoring notariaat vervalt.

Artikel 7

[Vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

’s-Gravenhage, 18 oktober 1999

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina