Intrekking betaalorgaanstatus Productschap Vis

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 20-10-1999 t/m 22-12-2004

Intrekking betaalorgaanstatus Productschap Vis

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 15, 19 en 23 van de Landbouwwet, op artikel 11 van de In- en uitvoerwet, op het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, op het Invoerbesluit landen 1981 en de Invoerbeschikking landen 1981;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwgoederen 1979.]

Artikel II

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de In- en uitvoerregeling landbouwgoederen.]

Artikel III

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen.]

Artikel IV

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking op 20 oktober 1999.

  • 2 De Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwgoederen 1979, de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen en de In- en uitvoerregeling landbouwgoederen, zoals deze luidden voor 20 oktober 1999, blijven van toepassing op besluiten van het Productschap Vis genomen voor de inwerkingtreding van deze regeling, met dien verstande dat bedragen die moeten worden teruggevorderd na 19 oktober 1999, worden teruggevorderd door Laser op grond van de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwgoederen 1979, de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen en de In- en uitvoerregeling landbouwgoederen, zoals deze luiden met ingang van 20 oktober 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:

T.H.J. Joustra

,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina