Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 10-10-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 8.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina