Aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 21-09-2004

Aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2000

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b, en c van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2000 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. f 2406,30;

  • b. f 555,30;

  • c. f 111,06.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000

’s-Gravenhage, 7 oktober 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina