Aanwijzing rechercheurs Belastingdienst/Economische Controledienst als ambtenaren [...] met toezicht naleving Wet voorkoming misbruik chemicaliën

[Regeling vervallen per 22-02-2006.]
Geldend van 20-10-1999 t/m 21-02-2006

Aanwijzing rechercheurs Belastingdienst/Economische Controledienst als ambtenaren belast met toezicht naleving Wet voorkoming misbruik chemicaliën

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 13 van de Wet voor-koming misbruik chemicaliën,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 22-02-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet voorkoming misbruik chemicaliën bepaalde zijn belast de buitengewone opsporingsambtenaren van de Belastingdienst/Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën.

Artikel 2

[Vervallen per 22-02-2006]

De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 1995, nr. GMV/G 952609, houdende aanwijzing van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken (Stcrt. 1995, 129), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 22-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina