Regeling logboeken

Geldend van 15-03-2014 t/m heden

Regeling logboeken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2.10, eerste lid, van de Wet Luchtverkeer;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De houder van een RPL, respectievelijk een PPL, CPL of ATPL houdt de gegevens van door hem uitgevoerde vluchten bij in een logboek waarvan het model respectievelijk het model zoals in de aanvaardbare en alternatieve wijzen van naleving behorend bij verordening (EU) nr. 1178/2011, FCL.050, door EASA is vastgesteld gelijk is aan het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, houdt de houder van een bewijs van bevoegdheid die vluchten uitvoert met een luchtvaartuig van de categorie zweeftoestellen (G) de gegevens van door hem uitgevoerde vluchten bij in een logboek waarvan het model gelijk is aan het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model.

  • 3 De houder van een CFEL houdt de gegevens van door hem uitgevoerde vluchten bij in een logboek waarvan het model gelijk is aan het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model.

  • 4 De houder kan de gegevens in een geautomatiseerd logboek doen bijhouden, mits de houder met de luchtvaartmaatschappij overeenkomt dat het logboek telkens op verzoek van de houder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2

Een logboek als bedoeld in artikel 1, eerste en vierde lid wordt ingevuld overeenkomstig de instructies zoals in de aanvaardbare en alternatieve wijzen van naleving behorend bij verordening (EU) nr. 1178/2011, FCL.050, door EASA zijn vastgesteld.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 oktober 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 1999

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage 1

1

2

3

4

5

6

7

8

DATE

DEPARTURE

ARRIVAL

AIRCRAFT

SINGLE PILOT TIME

MULTI PILOT TIME

TOTAL TIME

NAME PIC

LANDINGS

 

PLACE

TIME

PLACE

TIME

MAKE/MODEL/VARIANT

REGISTRATION

SE

ME

   

OF FLIGHT

 

DAY

NIGHT

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
             
             
             

9

10

11

12

OPERATIONAL

PILOT FUNCTION TIME

STD SESSION

REMARKS AND ENDORSEMENTS

CONDITION TIME

PIC

CO-PILOT

DUAL

INSTRUCTOR

DATE

TYPE

TOTAL TIME OF SESSION

 

NIGHT

IFR

                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               

I certify that the entries in this log are true

TOTAL THIS PAGE

                         

TOTAL PREVIOUS PAGES

                         

TOTAL TIME

                       

PILOTS SIGNATURE

Bijlage 2

Jaar:..........

Zweefvliegtuig

Start

Tijden

 

Paraaf

Vlucht-

Datum

Registration

Type

Methode

Terrein

Start

Vluchtduur

opmerkingen, aantekeningen en meteo informatie

Nummer

nummer

       

L

S

M

 

tijdstip

v.

m.

 

gezagvoerder

<<Getransporteerd>>

       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

<<Te transporteren>>

       

Bijlage 3

1

2

3

4

5

6

7

DATE

DEPARTURE

ARRIVAL

AIRCRAFT

TOTAL TIME

CFE FUNCTION TIME

STD SESSION

 

PLACE

TIME

PLACE

TIME

MAKE/

MODEL/VARIANT

REGISTRATION

OF FLIGHT

CFE

DUAL

INSTRUCTOR

DATE

TYPE

TOTAL TIME OF SESSION

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
Terug naar begin van de pagina