Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden i.v.m. vaststelling subsidiebedragen 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2003

Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden i.v.m. vaststelling subsidiebedragen 2000

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Op of omstreeks 15 december 1999 wordt het uit artikel I, onderdeel C vervatte artikel 5, eerste tot en met achtste lid, onderdelen b, voortvloeiende hogere vast budget bij wijze van voorschot in één keer betaalbaar gesteld.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000 en werkt, voor zover het betreft het in artikel I, onderdeel C vervatte artikel 5, eerste tot en met achtste lid, onderdelen b, onderdeel D vervatte artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, en de artikelen II en III, terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina