Vaststelling vermogensoverdrachten boekjaar 1998 van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds [...] en het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-12-1999 t/m 21-09-2004

Vaststelling vermogensoverdrachten boekjaar 1998 van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen,

Besluit:

[Vervallen per 22-09-2004]

De overdracht van vermogen ten laste het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over het boekjaar 1998 bedraagt:

ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds:

f 720 miljoen gulden;

ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen:

f 80 miljoen gulden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina