Beleidskader noodhulpbijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-11-1999 t/m 31-12-2005

Beleidsvoornemen van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2000 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Somalië, Burundi, Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Irak, de Kaukasische republieken en Bosnië en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
voor deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina