Subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling welzijnsbeleid (2)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 27-08-2004

Subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2a, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De subsidieplafonds ten behoeve van subsidieverlening op grond van de artikelen 22 en 25 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedragen voor het kalenderjaar 2000, f 12.477.000,- respectievelijk f 4.159.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina