Aanwijzing raad rechtsbijstand Den Bosch i.v.m. beheer en verdeling van de in het kader van schuldsanering te verstrekken subsidies

[Regeling vervallen per 28-07-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.]
Geldend van 01-12-1998 t/m 30-06-2010

Aanwijzing raad rechtsbijstand Den Bosch i.v.m. beheer en verdeling van de in het kader van schuldsanering te verstrekken subsidies

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikel 48c, derde en vijfde lid, van de Wet Justitie-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-07-2010]

De raad voor rechtsbijstand te Den Bosch is belast met het beheer en de verdeling van de op grond van artikel 48c van de Wet Justitie-subsidies te verstrekken subsidies in alle ressorten.

Artikel 2

[Vervallen per 28-07-2010]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 december 1998.

’s-Gravenhage, 22 september 1999

J.M. Schoenmakers

, plv
Terug naar begin van de pagina