Regeling aanwijzing JAA-landen

[Regeling vervallen per 30-05-2003.]
Geldend van 14-12-2002 t/m 29-05-2003

Regeling aanwijzing JAA-landen

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2.1, tweede lid, 2.2, eerste lid, en 2.8, onderdeel a, van de Wet luchtvaart,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-05-2003]

Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de bewijzen van bevoegdheid, bewijzen van gelijkstelling, bewijzen van kwalificatie of registratie van opleidingsinstellingen en medische verklaringen, zonder formaliteiten erkend, indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-FCL 1, 2, 3 of 4 door de bevoegde autoriteiten van de volgende staten:

 • a. België,

 • b. Denemarken,

 • c. Finland,

 • d. Frankrijk,

 • e. Ierland,

 • f. IJsland,

 • g. Malta,

 • h. Noorwegen,

 • i. Spanje,

 • j. Tsjechische Republiek,

 • k. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

 • l. Zweden, en

 • m. Zwitserland.

Artikel 2

[Vervallen per 30-05-2003]

 • 1 Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de bewijzen van bevoegdheid en de bewijzen van erkenning van opleidingsinstellingen, zonder formaliteiten erkend indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-66 en JAR-147 door de bevoegde autoriteiten van de volgende staten:

  • a. België,

  • b. Denemarken,

  • c. Duitsland,

  • d. Finland,

  • e. Frankrijk,

  • f. Ierland,

  • g. Italië,

  • h. Noorwegen,

  • i. Oostenrijk,

  • j. Roemenië,

  • k. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

  • l. Zweden, en

  • m. Zwitserland.

 • 2 Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de certificaten van opleiding zonder formaliteiten erkend indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-66 en JAR-147 door opleidingsinstellingen die volgens JAR-147 zijn erkend door de autoriteiten van de staten, genoemd in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 30-05-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing JAA-landen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 september 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina