Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 15-09-1999 t/m 21-09-2004

Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW,

Besluit:

Artikel 1. Taakstelling Landelijk instituut sociale verzekeringen

[Vervallen per 22-09-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt in 1999 voor ten minste 5000 uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW in werking treedt.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina