Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, [...] Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis

[Regeling vervallen per 07-06-2009.]
Geldend van 01-03-2003 t/m 06-06-2009

Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1998,

op 9 september 1999 vastgesteld het navolgende:

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2009]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1998 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening.

 • 1. (Opfok)grootouderdierbedrijven (per koppel/hok dieren):

  Tariefopbouw:

  onderzoek:

  basiskosten + analyse kosten laboratorium

  Tarief:

  onderzoek:

  € 7,60

  + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of

  + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of

  + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of

 • 2. (Opfok)vermeerderingsbedrijven (per koppel/hok dieren):

  • a. op een leeftijd van 4 weken

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,60

   + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of

   + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of

   + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of

  • b. op een leeftijd van 16 weken

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,60

   + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of

   + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of

   + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of

  • c. vanaf een leeftijd van 20 weken of ouder

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,60

   + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of

   + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of

   + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of

Artikel 1A

[Vervallen per 07-06-2009]

 • 1 Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis dat betrekking heeft op de kosten van onderzoek voor vleeskalkoenbedrijven is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:

  Tarief:

   

  basiskosten:

  € 7,60 per inzeding

  bloedonderzoek:

  € 0,67 per monster

 • 2 Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis dat betrekking heeft op de kosten van onderzoek voor opfokleghennenbedrijven en leghennenbedrijven is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:

  Tarief:

   

  basiskosten:

  € 7,60 per inzeding

  bloedonderzoek:

  € 0,67 per monster

 • 3 Het tarief voor de PCR-test, zoals bedoeld in het Besluit onderzoek Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1993, is € 450,20."

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis “.

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina