Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

[Regeling vervallen per 19-07-2006.]
Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-11-2004.
Geldend van 26-11-2004 t/m 18-07-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 26-11-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-11-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-07-2006 Intrekking-regeling 06-07-2006 Stcrt. 2006, 136 HDJZ/SCH/2006-980 05-07-2006 Stb. 2006, 325 Inwtr. 1
23-09-1999 Nieuwe-regeling 09-09-1999 Stcrt. 1999, 181 DGG/J-99006239 09-09-1999 Stcrt. 1999, 181

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, enz. (Europese recht op vrije vestiging) (Stb. 2006/325) in werking treedt.1)
Naar boven