Vrijstelling van het verbod in artikel 11 Wet op de dierproeven

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geldend van 01-10-1999 t/m 17-12-2014

Vrijstelling van het verbod in artikel 11 Wet op de dierproeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet op de dierproeven,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2014]

Vrijstelling van het in artikel 11 van de Wet op de dierproeven gestelde verbod wordt verleend voor dierproeven op duiven, geiten, kalkoenen, kippen, paarden, runderen, schapen, varkens en vissen.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2014]

De regeling van 22 november 1985/Nr.84162 (Staatscourant 1985, 233) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina