Invoeringsbesluit nieuwe posten voor heffing van kanselarijrechten

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 28-08-2002 t/m 31-12-2003

Besluit van 26 augustus 1999 tot invoering van nieuwe posten voor de heffing van kanselarijrechten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 20 augustus 1999, nr. DJZ/BR/1091-98;

Gelet op artikel 2, onder G, van de Wet op de Kanselarijrechten 1948;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De ambtenaar heft als kanselarijrecht:

post 126: voor het verlenen van een visum voor meervoudige binnenkomsten met een geldigheidsduur van:

twee jaar: € 80

drie jaar: € 110

vier jaar: € 140

vijf jaar: € 170

post 127: voor het verlenen van een collectief visum met een of twee binnenkomsten ten behoeve van tenminste 5 en ten hoogste 50 personen: € 30 + € 1 per persoon.

post 128: voor het verlenen van een visum voor een verblijf van ten hoogste negentig dagen met een binnenkomst: € 30.

post 129: voor het in behandeling nemen van een visumaanvraag, daaronder begrepen het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van een aanvraag.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven veertiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina