Vaststellingsbesluit dag van kandidaatstelling voor verkiezing van de leden van provinciale staten in 2003

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 01-11-1999 t/m 03-05-2007

Besluit van 25 augustus 1999, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten in 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper, van 18 augustus 1999, nr. CW99/U79788 Directoraat-Generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel F 1, derde lid, van de Kieswet

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

[Vervallen per 04-05-2007]

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten in 2003 vindt plaats op maandag 27 januari 2003.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven zestiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina