Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 11-09-1999 t/m 30-12-2004

Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op:

 • de bijlagen 5 en 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

 • onderdeel 2.2 van de bijlagen I en II bij de Regeling examenprogramma's maatschappijleer,

 • artikel 2, juncto bijlage 13 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken vbo en mavo, en

 • artikel 2, juncto bijlage 9 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Domeinen vwo 2001 (profielen)

[Vervallen per 31-12-2004]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2001 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

 • Multiculturele samenleving;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 2. Thema's vwo 2001 (oud)

[Vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo in het schooljaar 2000 - 2001 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Multiculturele samenleving;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 3. Domeinen vwo 2002 (profielen)

[Vervallen per 31-12-2004]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2002 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

 • Ontwikkelingssamenwerking;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 4. Thema's vwo 2002 (oud)

[Vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo in het schooljaar 2001 - 2002 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Ontwikkelingssamenwerking en beleid;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 5. Domeinen havo 2001 en 2002 (profielen)

[Vervallen per 31-12-2004]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in de examenjaren 2001 en 2002 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

 • Multiculturele samenleving;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 6. Thema's havo 2001 en 2002 (oud)

[Vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo in de schooljaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Multiculturele samenleving;

 • Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 7. Domeinen mavo en vbo 2001 en 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

De domeinen voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer mavo en vbo-C/D in de schooljaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002 zijn:

 • Politiek en beleid;

 • Criminaliteit en rechtsstaat;

 • Arbeid en samenleving.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina