Vaststelling coëfficiënten voor heffing kanselarijrechten verlening visa

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-09-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling coëfficiënten voor heffing kanselarijrechten verlening visa

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 11, onder A, van de Wet op de Kanselarijrechten 1948;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de volgende posten, genoemd in artikel 18 van de Wet op de Kanselarijrechten 1948, geldt als coëfficiënt, bedoeld in artikel 11, onder A, van de Wet op de Kanselarijrechten 1948:

  • a. post 121: 10,284

  • b. post 121a: 14,69

  • c. post 122: 14,69

  • d. post 123: 8,81

  • e. post 124: 14,69

  • f. post 124a: 7,346

  • g. post 124b: 14,72.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De ministeriële regeling van 8 januari 1996, houdende vaststelling van coëfficiënten bij heffing kanselarijrechten1 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

  1. Stcrt. 1996, nr. 30.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina