Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999

Geldend van 01-10-1999 t/m heden

Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en gelet op de machtiging afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, d.d. 4 juni 1999, kenmerk R&B/OSTA/99/571.

Besluit:

Over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden uit het Centraal Archief van de Belastingdienst te Apeldoorn. De vervanging van de archiefbescheiden vindt plaats door middel van microverfilming volgens de standaardeisen substitutieverfilming van de Rijksarchiefdienst. De originele archiefbescheiden zullen aansluitend vernietigd worden. Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor het historisch onderzoek.

De vervanging betreft de volgende archiefbescheiden:

Memories van successie over de periode 1990 tot en met 1996 van de navolgende kantoren:

Kantoren Groningen;

Kantoren Friesland;

Kantoren Drenthe;

Kantoren Overijssel;

Kantoren Flevoland;

Kantoren Gelderland;

Kantoren Utrecht;

Kantoren Noord-Holland;

Kantoren Zuid-Holland;

Kantoren Zeeland;

Kantoren Noord-Brabant;

Kantoren Limburg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 augustus 1999

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
Het

Hoofd Algemene Secretarie

,

J.Ch.P. Simons

Terug naar begin van de pagina