Vaststelling reiskostenvergoeding Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 09-09-1999 t/m 31-01-2005

Vaststelling reiskostenvergoeding Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De voorzitter en de overige leden van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ ontvangen een vergoeding voor reiskosten op basis van openbaar vervoer eerste klasse of op basis van eigen vervoer, gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen van de Commissie, zonder dat daarvoor bewijsstukken behoeven te worden overgelegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De vergoeding van eigen vervoer bedraagt 60 cent per afgelegde kilometer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Indien gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer, ontvangen de voorzitter en de overige leden van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ een parkeervergoeding van f 11,50 per vergadering, zonder dat daarvoor bewijsstukken behoeven te worden overgelegd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 1999.

Den Haag, 17 augustus 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina