Mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 01-10-1999 t/m 31-01-2007

Mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren

[Vervallen per 01-02-2007]

De Minister van Economische Zaken verleent aan het hoofd van de Belastingdienst/FIOD, met ingang van 1 september 1999 tevens hoofd van de Belastingdienst/ECD, mandaat om met ingang van 1 september 1999 namens de minister ambtenaren van de Belastingdienst/ECD aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:

De besluiten tot aanwijzing dienen als volgt te worden ondertekend:

De Minister van Economische Zaken,

voor deze:

(naam functionaris)

(functie)

en dienen in de Staatscourant te worden bekendgemaakt.

Bij brief van 9 augustus 1999 heeft het hoofd van de Belastingdienst/FIOD ingestemd met deze mandaatverlening.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 augustus 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina