Vaststelling IOP-onderzoekprogramma en subsidieperioden tender IOP 2000-I

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 22-08-1999 t/m 15-11-2005

Vaststelling IOP-onderzoekprogramma en subsidieperioden tender IOP 2000-I

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid en 5, eerste lid van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2005]

Als onderzoekprogramma wordt aangewezen het door de stuurgroep vastgestelde meerjarenplan met betrekking tot het onderzoekgebied precisietechnologie.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2005]

Als perioden waarbinnen aanvragen om subsidie in het kader van een onderzoekprogramma kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 1 maart 2000 tot en met 15 maart 2000 wat betreft het onderzoekprogramma beeldverwerking;

  • b. 15 maart 2000 tot en met 14 april 2000 wat betreft het onderzoekprogramma industriële eiwitten;

  • c. 1 april 2000 tot en met 28 april 2000 wat betreft het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie;

  • d. 1 maart 2000 tot en met 31 maart 2000 wat betreft het onderzoekprogramma precisietechnologie.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 augustus 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorrtisma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina