Besluit sluiting Opkoopregeling varkensrechten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 19-08-1999 t/m 23-01-2004

Besluit sluiting Opkoopregeling varkensrechten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Opkoopregeling varkensrechten;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 19 augustus 1999 kunnen op grond van de Opkoopregeling varkensrechten geen aanvragen tot subsidieverlening meer worden ingediend.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 augustus 1999

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina