Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1999

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-08-1999 t/m 23-01-2004

Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1999

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld als in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1999 tot 1 juni 2000 vastgesteld de periode van 9 augustus tot en met 26 september 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 juli 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina