Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Geldend van 28-07-1999 t/m heden

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Algemeen

Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, CITO, Cƒi e.d. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken. De instanties die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling met scholen hebben een gemeenschappelijke afspraak voor de vakcodering ontwikkeld. Deze afspraak omvat de bestaande en nieuwe (studiehuis) vakken voor het havo en vwo.

De gekozen systematiek is tevens geschikt, maar nog niet ingevuld, voor mavo en vbo en voor het vmbo. De aanvulling voor mavo en vbo zal in het najaar van1999 gepubliceerd worden. De voorliggende publicatie zal, inclusief komende aanvullingen permanent in het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl) beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij:

 • CFI/ICO/VOtelefoonnummer 079-323.24.44.

De systematiek van de vakcodering vanaf schooljaar 1999 - 2000

In deze systematiek wordt een vak uniek benoemd met:

 • de elementcode Integrale Leerlingtelling (ILT-code) van de opleidingen conform de ILT die door Cƒi onderhouden en bekendgemaakt wordt en;

 • de code ter aanduiding van het vak.

 

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Code

0150131

0353401

0252232

Element

0150 is ’Atheneum’

0353 is ’Havo’

0252 is ’Gymnasium’

code

natuur en techniek

cultuur en maatschappij

economie en maatschappij

Vakcode

131 is ’aardrijkskunde’

401 is ’culturele en kunstzinnige vorming 1’

232 is ’economie 1, 2’

Vakaanduidingen in onderstaande tabel

Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:

 • 1. de wettelijke vaknaam voor gebruik op een diploma of cijferlijst, bijvoorbeeld: Franse taal1,2; de namen van de vakken van de examens oude stijl zijn wettelijk vastgelegd in het Eindexamenbesluit dat van kracht was voor alle eindexamens van 1998 en van kracht blijft voor alle eindexamens oude stijl die vooraf gaan aan de profielexamens. De wettelijke namen van de vakken van de profielexamens worden wettelijk vastgelegd in de ’Regeling modellen examendocumenten havo/vwo’ die in december 1999 wordt gepubliceerd. Mocht de benaming van de vakken dan gewijzigd zijn, dan wordt dat in de publicatie op Internet direct gewijzigd.

 • 2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld: Frans1,2;

 • 3. de vakafkorting voor gegevensuitwisseling met landelijke instanties en / of registers, bijvoorbeeld: fa12

 • 4. het vaknummer voor gebruik in informatiesystemen, bijvoorbeeld: 052; deze nummering wordt gebruikt vanaf schooljaar 1999 – 2000.

Onderstaand overzicht vermeldt voor elk vak per kolom de voorgeschreven aanduiding. Voorlopig zal aan de lijst ook de benaming en de codes zijn toegevoegd van de vakken van de examens oude stijl die aan de profielexamens voorafgaan.

De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:

 • wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;

 • vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;

 • vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;

 • vaknummer, numeriek, maximaal 3 posities.

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code oude vakken

Code profielvakken

     

havo

vwo

havo

vwo

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

130

130

131

131

algemene natuurwetenschappen

alg.nat.wet.

anw

-

-

301

301

Arabische taal en letterkunde

Arabisch

ar

110

110

-

-

Arabische taal

Arabisch

ar

-

-

-

111

Arabische taal1

Arabisch 1

ar1

-

-

112

-

Arabische taal1,2

Arabisch 1,2

ar12

-

-

113

-

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

-

-

114

114

biologie

biologie

bi

190

190

191

-

biologie 1

biologie 1

bi1

-

-

-

192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

-

-

-

193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

-

-

401

401

culturele en kunstzinnige vorming2

ckv2

ckv2

-

-

402

402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

-

-

403

403

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 3

mu3

-

-

404

404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

-

-

405

405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

-

-

406

406

culturele en kunstzinnige vorming 2

           

in combinatie met:

           

culturele en kunstzinnige vorming3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

-

-

407

407

culturele en kunstzinnige vorming3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

-

-

408

408

culturele en kunstzinnige vorming3 (drama)

drama 2,3

dr23

-

-

409

409

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

-

-

411

411

dans

dans

da

330

330

-

-

Duitse taal en letterkunde

Duits

du

du

060

060

-

-

Duitse taal 1

Duits 1

du1

-

-

061

061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

-

-

062

062

economische wetenschappen I en recht

economie I

ee

-

210

-

-

economische wetenschappen II en recht

economie II

et

-

220

-

-

economie

economie

ec

230

-

-

-

handelswetenschappen en recht

handel en recht

hr

240

-

-

-

economie 1

economie 1

ec1

-

-

231

231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

-

-

232

232

Engelse taal en letterkunde

engels

en

070

070

-

-

Engelse taal

engels

en

-

-

071

071

filosofie

filosofie

fi

 

310

311

311

Franse taal en letterkunde

Frans

fa

050

050

-

-

Franse taal 1

Frans 1

fa1

-

-

051

051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

-

-

052

052

Friese taal en letterkunde

Fries

fr

020

020

-

-

Friese taal

Fries

fr

-

-

-

021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

-

-

022

-

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

-

-

023

-

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gst

120

120

-

-

geschiedenis

geschiedenis

gs

-

-

121

-

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel, totdat combinatie- vak gm wordt ingevoerd)

geschiedenis1

gs1

-

-

-

122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

-

-

-

123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

-

-

124

124

(vanaf wanneer is nog onbekend)

           

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

-

040

-

041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

280

280

280

280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

290

290

290

290

(beide ten minste tot2002)

           

informatica

informatica

in

-

-

161

161

Italiaanse taal

Italiaans

it

-

-

-

201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

-

-

202

-

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

-

-

203

-

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

-

-

204

204

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

-

-

-

371

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

-

030

-

031

letterkunde

letterkunde

lett

-

-

361

361

lichamelijke opvoeding

lo

lo

-

-

-

-

lichamelijke opvoeding1

lo 1

lo1

-

-

351

351

lichamelijke opvoeding2

lo 2

lo2

-

-

352

352

maatschappijleer

mijleer

ma

320

320

-

-

maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel, totdat combinatievak gm wordt inge-

voerd)

mijleer 1

ma1

-

-

321

321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

-

-

322

322

management en organisatie

m&o

m&o

-

-

251

251

muziek (tot tenminste 2002)

muziek

mu

260

260

260

260

natuurkunde

natuurkunde

na

170

170

-

-

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

-

-

171

171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

-

-

172

172

Nederlandse taal en letterkunde

Nederlands

ne

010

010

-

-

Nederlandse taal

Nederlands

ne

-

-

011

011

Russische taal en letterkunde

Russisch

ru

090

090

-

-

Russische taal

Russisch

ru

-

-

-

091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

-

-

092

-

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

-

-

093

-

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

-

-

094

094

scheikunde

scheikunde

sk

180

180

181

-

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

-

-

-

182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

-

-

-

183

Spaanse taal en letterkunde

Spaans

sp

080

080

-

-

Spaanse taal

Spaans

sp

-

-

-

081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

-

-

082

-

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

-

-

083

-

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

-

-

084

084

tekenen (ten minste tot 2002)

tekenen

te

270

270

270

270

Turkse taal en letterkunde

Turks

tu

100

100

-

-

Turkse taal

Turks

tu

-

-

-

101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

-

-

102

-

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

-

-

103

-

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

-

-

104

104

wiskunde A

wiskunde A

wa

140

140

-

-

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

-

-

141

141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

-

-

142

142

wiskunde B

wiskunde B

wb

150

150

-

-

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

-

-

151

151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

-

-

152

152

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

L.S.J.M. Henkens

directeur voortgezet onderwijs

Terug naar begin van de pagina