Aanwijzing bewerker verslagen uitoefening ontslagtaken

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 24-09-2008

Aanwijzing bewerker verslagen uitoefening ontslagtaken

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling verslaglegging,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 2 Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening ontvangt het verslag van de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor de opzegging van arbeidsverhoudingen is uitgeoefend op de wijze, bedoeld in artikel 2 van die Regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juli 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina