Aanvaarden van geschenken door rijksambtenaren

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 14-07-1999.
Geldend van 14-07-1999 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Circulaire
Departementaal kenmerk AD1999/U75958
Identificatienummer BWBR0010607
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Wettelijke bevoegdheid

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 14-07-1999

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2020 Intrekking-regeling 18-12-2019 Stcrt. 2019, 70941 18-12-2019 Stcrt. 2019, 70941
14-07-1999 Nieuwe-regeling 14-07-1999 Stcrt. 1999, 154 AD1999/U75958 14-07-1999 Stcrt. 1999, 154
Naar boven