Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn

Geldend van 01-09-1997 t/m heden

Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en gelet op de machtiging afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, d.d. 10 juni 1997, kenmerk 97.399RW/EIB;

Besluit:

Over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden uit het Centraal Archief van de Belastingdienst te Apeldoorn. De vervanging van de archiefbescheiden vindt plaats door middel van microverfilming volgens de standaardeisen substitutieverfilming van de Rijksarchiefdienst. De originele archiefbescheiden zullen aansluitend vernietigd worden. Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor het historisch onderzoek.

De vervanging betreft de volgende archiefbescheiden:

Memories van successie over de periode 1903-1927 van de navolgende kantoren

Kantoren Groningen;

Kantoren Friesland;

Kantoren Drenthe;

Kantoren Overijssel;

Kantoren Gelderland;

Kantoren Utrecht;

Kantoren Noord-Holland;

Kantoren Noord-Brabant;

Alsmede de volgende kantoren in:

Alphen aan de Rijn;

Brielle;

Dordrecht;

Gorinchem;

Gouda;

Den Haag I

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J. C. P. Simons

Terug naar begin van de pagina