Benoeming voorzitter commissie advisering bezwaarschriften Defensie

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Benoeming voorzitter commissie advisering bezwaarschriften Defensie

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 1999 wordt tot voorzitter van de commissie advisering bezwaarschriften Defensie voor een periode van vier jaar benoemd: de heer mr. C. Beljaars, geboren 23 oktober 1935, wonende te Ermelo.

’s-Gravenhage, 1 juli 1999

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

.
Terug naar begin van de pagina