Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer

Geldend van 01-07-1999 t/m heden

Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met ingang van 1 juli 1999 te machtigen om namens de Minister van Financiën de bevoegdheden uit te oefenen die zijn neergelegd in artikel 1.9. van het Voertuigreglement.

Dit besluit vervalt op het moment dat artikel 1.9. van het Voertuigreglement in bovengenoemde zin zal zijn aangepast.

Den Haag, 30 juni 1999.

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
De

directeur-generaal

der Belastingen

J.N. van Lunteren

Terug naar begin van de pagina