Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2002.]
Geldend van 01-04-2000 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2000 tot en met 31 maart 2001 bedraagt ten hoogste 76,0.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

  • 2 Deze regeling wordt aangeduid als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina