Regeling onderwerpen centraal examen ckv2

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 10-07-1999 t/m 31-07-2007

Regeling onderwerpen centraal examen ckv2

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo ckv2,3;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing onderwerpen c.e.

[Vervallen per 01-08-2007]

De onderwerpen (subdomeinen van domein C) voor het centraal examen ckv2 vwo voor de jaren 2001 tot en met 2006 en havo voor de jaren 2000 tot en met 2005 worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderwerpen centraal examen ckv2.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2007]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

havo

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Burgerlijke

Burgerlijke

de kerk in

de kerk in

romantiek en

romantiek en

cultuur van

cultuur van

de elfde tot

de elfde tot

realisme in

realisme in

Nederland in

Nederland in

en met

en met

de

de

de

de

veertiende

veertiende

negentiende

negentiende

zeventiende

zeventiende

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

vwo

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

de kerk in

de kerk in

de kerk in

de kerk in

de elfde tot

de elfde tot

de elfde tot

de elfde tot

en met

en met

en met

en met

veertiende

veertiende

veertiende

veertiende

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Hofcultuur

Hofcultuur

Hofcultuur

Hofcultuur

Hofcultuur

in de

in de

in de

in de

in de

zestiende en

zestiende en

zestiende en

zestiende en

zestiende en

zeventiende

zeventiende

zeventiende

zeventiende

zeventiende

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Burgerlijke

Burgerlijke

Burgerlijke

Burgerlijke

Burgerlijke

cultuur van

cultuur van

cultuur van

cultuur van

cultuur van

Nederland in

Nederland in

Nederland in

Nederland in

Nederland in

de

de

de

de

de

zeventiende

zeventiende

zeventiende

zeventiende

zeventiende

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

romantiek en

romantiek en

romantiek en

romantiek en

realisme in

realisme in

realisme in

realisme in

de

de

de

de

negentiende

negentiende

negentiende

negentiende

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

Cultuur van

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

het moderne

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

in de eerste

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

Massacultuur

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

in de tweede

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

helft van de

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

twintigste

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

eeuw

Terug naar begin van de pagina